Instalacje Telekomunikacyjne

 

W dniu 6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289 i weszło w życie w 3 miesiące po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 r.

Rozporządzenie to przewiduje szereg zmian dotyczących budowy wybranych instalacji teletechnicznych (instalacja telewizyjna, światłowodowa, LAN oraz domofonowa) w budynkach zamieszkania zbiorowego.

 

W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia wprowadza obowiązek:
 
  • Montażu instalacji światłowodowej, na którą składać ma się zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu teletechnicznym przełącznica światłowodowa oraz doprowadzone do każdego mieszkania dwa jednomodowe włókna światłowodowe zakończone złączami SC/APC
  • Montażu masztu usytuowanego na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz anten instalacji SMATV
  • Montażu instalacji SMATV umożliwiającej zbiorowy odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej DVB-T oraz radia, jak również instalacji umożliwiającej zbiorowy odbiór programów telewizji satelitarnej z dwóch pozycji satelitarnych – w skład instalacji wchodzić ma okablowanie wraz z osprzętem instalacyjnym: rozgałęźnikami, odgałęźnikami oraz wzmacniaczami i multiswitchami, jak również maszt wraz z zestawem antenowym
  • Montażu okablowania miedzianego, koncentrycznego wraz z osprzętem na potrzeby dostarczenia do mieszkania sygnału sieci kablowej lub drugiego sygnału instalacji SMATV
  • Montażu okablowania miedzianego w postaci dwóch skrętek komputerowych doprowadzonych do mieszkania wraz z osprzętem – doprowadzenie Internetu oraz realizacja instalacji domofonowej
  • Montażu teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej zlokalizowanej w okolicy wejściowych drzwi do mieszkania, w której zakończenia mają mieć wszystkie wymienione wyżej przewody
  • Wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia teletechnicznego w którym zlokalizowany będzie sprzęt instalacyjny oraz zakończenia kablowe 
(Tutaj znajdziesz pełną treść rozporządzenia)
 
Do każdego mieszkania muszą zatem zostać doprowadzone minimum : 2 włókna światłowodowe, 2 skrętki komputerowe, 2 przewody koncentryczne.

Wykonujemy wszystkie instalacje telekomunikacyjne wymagane przez nowe rozporządzenie. Dzieki temu jesteśmy w stanie zaproponować atrakcyjną cenę na wykonanie wymaganych instalacji teletechnicznych.

 

 
Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X